Estetisk - og profesjonsfaglig digital kompetanse, mm

Materiellet på dette nettstedet er knyttet til DEKOMP ved HVL, samt andre samarbeid mellom HVL og skoler. Konkrete opplegg avtales med lærere og ledelse ved den enkelte skole, eller i samarbeid med flere skoler.

Prosjekter

Her finner du konkrete prosjekter som involverer digitale medier og teknikker. Alle disse  er  gjennomført med studenter på lærerutdanningen og/eller med lever i skoler.


Sist oppdatert

Manipulert – originalbilde malt av Giuseppe Arcimboldo, Bibliotekaren( c. 1570)