Kontaktpersoner

Faglærere ved HVL tilknyttet dette kursopplegget

Andrea Eiksetanei@hvl.no (Matematikkdidaktikk)

Jon Hoemjoh@hvl.no (Kunst og håndverk)