Kakeform i 3D

Sist oppdatert 25. november 2021, Jon Hoem

Hvordan kan juleverkstedet arte seg i skapervekstedet? Eller hvordan koble det digitale med mat og helse? Å omsette en 3D-modell til et fysisk produkt kan gjøres påmange måter, her oppnår vi det gjennom kakebaking.

Her skal vi kikke på hvordan vi kan konvertere tegning til en 3D-modell vi kan skrive ut og bruke som pepperkakeform.

Selve omrisset er først skisset på papir, avfotografert og deretter tegnet over i Google Tegninger, som har noen enkle verktøy for å lage vektorgrafikk. Fordelen med vektorisert grafikk, der alle objekter er beskrevet matematisk, er at vi kan endre på former og streker påpå en enkel måte. Til venstre ser vi punkter som kan flyttes på og dermed justere formen på streken i detalj.

Her er det tegneverktøyet "kurve" som er brukt, Dette lager automatisk en linje mellom alle punktene og slutter formen straks du klikker på det punktet du satte inn først.

Du kan selv lage en kopi og gjøre dine egne endringer i Google Tegninger.

Til høyre ser du to versjoner: øverst med en med flere streker i ulike gråtoner. Dette i et forsøk på å konvertere de ulike gråtonene til forskjellige høyder. Dette er en teknikk som kan brukes får å konvertere todimensjonale bilder til 3D-modeller der hver gråtone representerer en høyde. Dette fungerte ikke så godt i dette tilfellet og det er trolig bedre, og ikke minst enklere å bruke en heltrukket sort strek, slik som på på den andre tegningen.

En tur innom sliceren før det hele skrives ut. Legg merke til at kanten her er litt rufsete. Det skyldes at akkurat denne modellen ble laget fra et PNG-bilde, noe som ikke gir like presis strek som SVG-formatet.

Resultatet ble absolutt brukbart, men det er liten tvil om at PLA-plasten samler en del pepperkakedeig. Det fine er at vi har en form med et eget design, mens ulempen er at formen ikke er fullt så brukervennlig som en ferdiglaget i metall.