Sketchup

Sketchup finnes som et nedlastbart gratisprogram, i betalingsversjon og i en gratis nettversjon. Vi benytter her nettversjonen, som vi finner på app.sketchup.com.

Skisse til hus med saltak

Oppgaven er å jobbe med en enkel modell av en bygning med app.sketchup.com (logg dere inn med Google-konto eller opprett en bruker).

Hovedfokus er her på volumer, og i mindre grad detaljer.

En tilleggsoppgave kan være å sette modellen inn i et bilde av terreng, dvs modellen skal eksporteres som todimensjonale bilder, som så manipuleres inn i fotografier av en omgivelse.