STL-filer

STL (trolig forkortelse for STereoLithography) er et eget filformat som brukes for å beskrive overflaten, den ytre geometrien, av tredimensjonale modeller.

STL-formatet beskriver en geometri ved hjelp av nett av triangler. Disse knyttes sammen i et kartesisk koordinatsystem, dvs at hvert punkt har en X-, Y- og Z-koordinat.

STL-formatet tar ikke med noen form for informasjon objektenes utseende, som f eks tekstur og farge. Bruksområdet er derfor litt begrenset, men ikke desto mindre svært anvendbart når vi skal forflytte en modell fra et 3D-modelleringsprogram til en 3D-printer.

Her finner du en mer omfattende forklaring, på engelsk.

Jo flere polygoner desto mer detaljert blir modellen. STL-filer av komplekse objekter med mange detaljer kan dermed bli ganske store.