Løkker, variabler og tester

Løkker, variabler og tester er sentrale for funksjonelle dataprogrammer.

Løkker gjentar

Et eksempel der vi har brukt de to knappene på Micro:biten