Micro:bit – Øving 1

Knytte funksjoner til knappene

I denne første oppgaven koder vi rett i den nettbaserte editoren (makecode.microbit.org .

Forsøk å knytte funksjoner til:

- knapp A

- knapp B

- akselerometer (trigges når microbiten ristes)

Du kan for eksempel forsøke tre forskjellige enkle funksjoner:

1. En selvvalgt, kort tekst som skrives i LED-displayet

2. En lyd, bestående av minst fem toner etter hverandre, som spilles av

3. En animasjon som spilles av i en loop i LED-displayet

Du velger selv konkret utforming og hvilke funksjoner du knytter til knapper og akselerometer.

Skriftlig beskrivelse

Før du går i gang med selve kodingen er det lurt å lage tekstlig fremstilling, gjerne med visuelle tillegg, som forklarer hva du vil skal skje. Gjør du denne oppgaven i forbindelse med et studieopplegg , da er denne beskrivelsen oblgatorisk dokumentasjon, sammen med en link til editoren med den koden du lager (les eventuelt om editoren, og hvordan du linker til kode).

Ideelt sett skal en slik beskrivelse være så nøyaktig at du skal kunne levere denne til noen andre, som så skal kunne lage et program som utfører de beskrevne funksjonene. Dette betyr ikke nødvendigvis at beskrivelsen må være veldig omfattende, men den skal forklare hva som skal skje, uten henvisning til selve løsningen og bestemte kodeblokker. På den måten tvinger du deg selv til å være presis, og du lager en beskrivelse som er uavhengig av programmeringsspråk.

Kode

Når du har programmert en fungerende løsning: ta vare på linken til programkoden i editoren på makecode.microbit.org.

Test på microbiten

Selv om det ikke er del av den obligatoriske delen av denne første øvingen: last koden ned til din egen Micro:bit og test at du får det til å fungere på den fysiske enheten.