Micro:bit – Øving 2

Lage en fysisk bryter for microbiten

I denne oppgaven leverer dere en link til den løsningen dere lager og en kort video som viser den fysiske løsningen dere har bygget. Dere kan gjøre dette ganske enkelt, siden dette mest er en test av funksjonalitet og hvordan dere kobler en bryter.

  • For å bygge en bryter behøver du

   • et ledende materiale f eks aluminiumsfolie

   • noe som kan være fleksibelt (slik at bryteren kan presses ned og selv komme opp igjen)

   • ledninger med krokodilleklemmer for å koble det ledende materialet til microbiten

  • Programmer en selvvalgt funksjon

   1. noe skal skje når bryteren er av

   2. noe skal skje når bryteren er presset ned

   3. noe skal skje når bryteren slippes opp og programmet går tilbake til 1.


Kinetisk skulptur med microbit – HVL 2018. Notodden

Periferiutstyr

Du kan få til mange spennende prosjekter, kun med Micro:biten, men enda mer gøy blir det med litt periferiutstyr. Det er ikke så mye som trengs, men noen krokodilleklemmer, noen koblingsledninger, og en servo kan gjøre det mulig å realisere mange prosjekter der Micro:biten brukes for å skape fysisk bevegelse (via servoen). I tillegg kan det være greit å ha en batteriholder, slik at prosjektet ikke behøver å være tilkoblet via USB-kabalen.

Presentasjonen til venstre viser en del eksempler på prosjekter som er gjort av studenter ved HVL, ved hjelp av utstyr som det du ser ovenfor.

Et klaviatur, som i prinsippet er en serie brytere:

Lysnivå som "bryter"

Piano med Micro:bit