Micro:bit - Øving 3

Programmer selvvalgt funksjon er til tre ulike intervaller knyttet til data fra microbitens kompass - disse intervallene skal tangere hverandre, men ikke overlapp.

Knytt deretter en funksjon til hvert av intervallene