Micro:bit – Øving 4

Programmer en funksjon knyttet til en av microbitens sensorer som flytter en 180-graders servo i gitte "step".

Du bestemmer hvor mange grader hvert "step" skal være – servoen skal snu og gå den andre veien når den kommer til ytterposisjonene