Editoren – Micro:bit

Den enkleste måten å programmere Micro:bit på er via nettleseren

 1. Koble micro:biten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.

  • Micro:bit vises som en egen disk.

 2. Start nettleseren og åpne makecode.microbit.org

  • Velg ”Let's code” og ”JavaScript Blocks Editor” – ”Let's code".

 3. Lag og test ditt prosjekt eller velg et av de eksisterende prosjektene og modifiser disse.

 4. Når du er ferdig med prosjektet

  • Trykk «Download» og lagre prosjektet (.HEX) på datamaskinen

  • Dra eller flytt prosjektfilen til Microbit-disk.

  • Du kan nå kjøre programmet på den fysiske enheten.

Videoen nedenfor viser deg kun de grunnleggende funksjonene i editoren, og er ikke et kodeeksempel.

Prinsippet er at du trekker blokken ut fra "arkivet" i midten og redigerer i deb delen av vinduet som ligger til høyre. Du kan se hvordan koden fungerer i simulatoren i venstre del av editoren.

Den koden du lager lagres via makecode.org. Skal du kjøre koden på din egen Micro:bit må du imidlertid laste den ned til din egen maskin og overføre den til Micro:biten (typisk via USB).

Det kan også være lurt å laste ned fungerende programmer, for så å lagre disse lokalt. Da har du en sikkerthetskopi, noe som alltid er en god ide og en bra vane.

En nyttig funksjon, som vi kikker litt på, er muligheten til å dele kode med andre. På denne måten kan du gi elever et utgangspunkt, som de kan jobbe videre med. Elever kan benytte den samme funksjonen for å dele kode med deg, for veiledning og/eller vurdering. Samme funksjon gjøre det enkelt å dele eksempler i kollegiet.

Kodeeksempler kan også legges inn ("embeddes") på andre nettsider, slik som i eksemplet nedenfor: