Roboter som tegner

Kan en robot lage kunst?

Det avhenger veldig av hva vi forstår med kunst. Noen tenker kanskje at kunst bare er et estetisk uttrykk, som ikke behøver å ha betydning utover seg selv, mens andre mener at et kunstnerisk uttrykk alltid er laget med en intensjon om å fremkalle en eller annen form for opplevelse, der kunstverket er laget med en hensikt.

Spørsmålet om en robot kan lage kunst lar seg kanskje ikke fullt ut besvare, men det stiller oss ovenfor flere nye spørsmål:

  • Hva forstår vi med "kunst"?

  • Hvilken konkret funksjon har roboten?

  • Hvem har laget en og bestemt hvordan den fungerer?

  • Hva kan roboten gjør på egen hånd, og hva kan den gjøre sammen med mennesker?

  • Hvordan kan en betrakter oppleve kunstverket?

Når blir noe til det vi kaller kunst?
– I det et uttrykk skapes?
– I det ideen om et verk blir til?
– I det verket møter b
etrakteren?

Den norske kunstneren Marius Watz har i mer enn tyve år jobbet med det vi kan kalle generativ kunst – laget med, og ved hjelp av datamaskiner:

Denne koden: https://makecode.microbit.org/_EoeVpmA6E4y3 er laget for å styre tre servoer ved hjelp av Micro:bit ved hjelp av Kodegenets servokontroller – MERK: etter 2020 er denne kontrolleren vanskelig å få tak i. Sjekk in stedet koden for Kitroniks servokontroller nederst på denne siden. Dersom du ikke har en servokontroller kan du bygge en robot med servoene koblet direkte til Microbiten.

To av servoene (koblet til P0 og P1) er fullt roterende servoer som styrer drivhjulene og er knyttet til funksjonene V (venstre), H (høyre), F (fremover), B (bakover) og S (stopp). Videre har vi funksjonen T (tegn) som er ment for en 180-graders servo.

Det som ofte forvirrer er at de kommandoene som sendes til servoene har helt forskjellig betydning avhengig av hvilken type servo vi snakker om. For en 180-graders servo betyr heltall mellom 0 og 180 antall grader, slik vi kan forvente. For en fullt roterende, 360-graders servo er betydeningen ganske annerledes:

  • 0 betyr at 360-servoen går bakover

  • 180 betyr at 360-servoen går forover

  • 90 betyr at 360-servoen står sånn noenlunde stille

En annen ting å være oppmerksom på er at de to servoene til hjulene her er montert hver sin vei. Dermed kan det se ut i koden som om begge servoene går samme vei (noe de gjør), men fordi der er montert motsatt av hverandre vil roboten svinge.

Ovenfor: skisse av grunnmodellene, med hjul. Her kan vi montere en penn fast på enden av vognen.

Nedenfor: grunnmodellen med en 180-graders servo med en penn i enden av den stangen. Slik kan vi tegne mer komplekst ved hjelp av roboten.

Ovenfor de to servoene til hjulene, montert hver sin vei for at akslingene skal stå rett ovenfor hevrandre.

Det kan være lurt å nummerere servoene, slik at vi holder orden på hvor de kobles til på Micro:biten..

Når (tegne)maskinen er bygget og den grunnleggende koden på plass blir neste fase å gi dette tegneverktøyet egenskaper.

Kode for Kitroniks servokontroller: https://makecode.microbit.org/_cKsJgdAvDX5R

For å få opp disse blokkene, slik at du kan legge de til i editoren, må du velge "Advanced" og "Extentions" og deretter søke etter "I2C 16-servo".