Tegne med BitBot

I stedet for å bygge en tegnerobot selv kan vi gjøre noe lignende ved hjelp av ferdig bygde "biler", som BitBot. Vi mister da mange av de læringsaktivitetene som er knyttet til å bygge en robot, og finne ut av sammenhengene mellom materialer, servomotorer og kode. På den annen side kan vi komme mye raskere i gang.

Når du skal programmere en BitBot må du legge til en egen utvidelse som git deg blokkodene som styrer denne roboten.

Selv blokkodene er ganske selvforklarende, men det er ikke opplagt hvor mange mikrosekunder som skal til for at de ulike operasjonene. Dermed blir det en fin tilleggsoppgave å finne ut av hvor langt Bitboten kjøre og hvor mye den snur ved gitte verdier.

F.eks. kan vi spørre:

  • Hvor langt kjører vi med fart 500 i ett sekund?

  • Hvor mange grader snur vi med fart 50% i 500 millisekunder?

Kanskje er det forskjeller ute å går, slik at vi må bruke litt enkel statistikk før vi konkluderer med hvilke verdier som gjelder for vår robot.

Kode en egenskap eller kode en fast løype?

Nedenfor ser vi kode som kjører et fast mønster når enten knapp A eller knapp B trykkes på Microbiten. Dette er gjerne den enkleste måten å begynne på og en grei måte å teste de forskjellige funksjonene. Vi kan imidlertid også kode en form for egenskap, slik vi gjør med de selvbygde tegnerobotene.

Her finnes det ulike metoder som vi kan benytte i kombinasjon. F.eks. kan det være nyttig å lage egne funksjoner som vi så kan kalle opp fra andre steder i koden. Dermed kan vi gjenta funksjonene flere ganger, uten at vi behøver å skrive alle blokkene flere ganger.


Nedenfor et eksempel der vi forsøker å tegne en forkant, kjøre litt i sikksakk og tegne en ny firkant. Koden må tilpasses for at dette faktisk skal skje, men selv med en uperfekt kode kan dette bli en spennende "tegnemaskin".