Fra presentasjon til animasjon

Sist oppdatert 123 oktober 2021

Her er utgangspunktet vårt vektortegninger som vi henter inn eller tegner direkte i Google Presentasjoner. Powerpoint kan også brukes, men Google Presentasjoner har kraftigere tegneverktøy i denne sammenhengen.

Første skritt er å lage grunnlaget for en animasjon ved å endre bilde for bilde, hvert som egne sider i presentasjonen.

Presentasjonen til høre er fordelt på 40 sider der de ulike elementene er flyttet på og endret for å skape forskjellige former for illudert bevegelse.

Grafikken tar utgangspunkt i et bokomslag, til boken Digitale medier og materialitet. Boken diskuterer en rekke eksempler på den fleksibiliteten som digital informasjon og programvare gir, og dette er en liten remiks av bokens omslag. Omslaget er i utgangspunktet designet ved hjelp av Google Tegninger. Boken er forøvrig satt i Google Dokumenter – ikke fordi dette er det beste verktøyet for å sette en bok, men fordi dette er et verktøy som er lett og gratis tilgjengelig. Det fungerer aldeles utmerket.

Fra Tegninger er veien kort til en kopi i Google Presentasjoner der de enkelte elementene kan flyttes og endres. Kombinasjonen av å kunne håndtere punktgrafikk sammen med vektorgrafikk gjør presentasjonsverktøy til et effektivt verktøy, selv for oppgaver det nok aldri var beregnet for.

Animasjon Digitale medier og materialitet

Presentasjonen kan vi så eksportere på ulike måter. Enten som enkeltbilder, eller vi kan som gjort her: eksportere hele presentasjonen som PDF. PDF-formatet kan gjengi vektorgrafikk og er dermed et godt format for videre konvertering. Her skal vi lage en GIF-animasjon ved hjelp av nettjenesten ezgif.com. Her kan du justere hastigheten på animasjonen før du eksporterer til GIF (se resultatet nedenfor).

GIF håndteres som et hvilket som helst annet bilde, og vil kunne brukes videre i de aller fleste programmer. Vil du bruke animasjonen i et videoredigeringsprogram kan det imidlertid være greit å konvertere direkte til et videoformat. F eks ved hjelp av video.online-convert.com.

GIF-formatet er gammelt og relativt plasskrevende – skjønt det har mindre praktisk betydning i dag. Det fine med GIF er at det fungerer så og si overalt, i alle fall i alt som kan minne om weblesere.

Tegne med Google Slides

I videoen er presentasjonens størrelse er satt til til sideforholdene 4:3 (bredde høyde). Dette er ganske nært A-formatet, men ikke eksakt. Dere kan sette størrelsen til sideforholdet 210:297, som er A4-arkets mål i millimeter, eller 21.0 x 29.7 cm som er en av måleenhetene som brukes i Google Slides.

En av fordelene med å tegne i Slides er at det blir svært enkelt å lage kopier av en tegning. Det er bare å duplisere en ramme. Dermed kan dere raskt eksperimentere med ulike løsninger. Det å lære seg til å prøve ut ideer raskt er ofte hemmeligheten for å komme videre i en kreativ prosess. Ikke vært redd for at du kan lage mye rart – du må gjerne innom en del dårlig for å komme frem til noe som er bra.

Her er utgangspunktet et fotografi som så forenkles til vektorgrafikk. Traktoren er riktignok punktgrafikk, en PNG-fil med gjennomskinnelig bakgrunn.

Dere kan se detaljene i den presentasjonen som er brukt. her konverteres denne til en GIF-animasjon via video.

GIF er et gammelt filformat som lagrer bildet som punktgrafikk og et begrenset antall farger. Kvalitetsmessig har det noen ulemper, men fordelen er at det også er et svært enkelt format for animasjon.