Lage QR-koder

Det finnes en lang rekke QR-kodegeneratorer. Animasjonen til høyre viser hvordan dette gjøres med tjenesten med det selvforklarende navnet the-qrcode-generator.com.

Du kan i prinsippet gjengi hva som helst av tekstinformasjon i form av en QR-kode. Når du leser dette av med en mobiltelefon eller nettbrett vil appen du benytter kjenne igjen en del standardelementer. F eks vil alt som begynner med "http://" bli tolket som en nettadresse og en nettsiden blir åpent. Det er dermed mulig å lage koder som linker direkte til ulike typer data, f eks en posisjon.

 • QR-kode kan dermed brukes til mye forskjellig:

 • Gjengi tall og/eller tekst

 • Starte opp en nettleser til å peke på en spesifikk webside

 • Sjekke inn på geo-baserte tjenester

 • Sette i gang nedlastning av en app

 • Laste ned et visittkort

 • Starte en telefonsamtale eller sende en SMS

 • Peke mot en video på YouTube

 • Registrere seg vie et online skjema

 • Linke opp til profilen din på sosiale medier

 • Få en robot til å gi en programmert respons

Velg URL dersom du kun skal vise til en nettadresse

Med QR-koder kan vi lage vår egen versjon av noe ala "Stolpejakten"

Lese QR-koder

QR-koder brukes som oftest for å lage en referanse som kan peke videre til mer omfattende mediemateriell, men koden kan i seg selv inneholde ganske mye tekst. Denne inneholder f eks 467 tegn:

Sjekk om du kan skanne og lese den med mobiltelefonen din. Det finnes masse av gratisapper som gjør dette.


Du kan også dekode en QR-kode via nettjenester som f eks webqr.com.