Prosjekteksempler

Sist oppdatert 13. september 20202– Jon Hoem

Les en oversikt over prosjektideer for 2022/23.

Nedenfor en tidligere oversikt over prosjekter som vi har jobbet med i lærerutdanningen ved HVL og/eller i samarbeid med skoler, knyttet til tema digitalisering. Dette er på ingen måte en komplett oversikt. Vi ønsker både å tilpasse oppleggene i samarbeid med skoler og ikke minst er vi interesserte i å utvikle andre undervisningsopplegg.

Servobot med Micro:bit

BBC Micro:bit kan styres ved enkel kode og hvordan du kan kontrollere en servo.

Vi bygger blant annet på Malcolm Ross´ modell for læringsprosesser der en impuls danner utgangspunktet for den skapende prosess.

3D-modellering

Tinkercad.com er en gratis tjeneste som tilbys av Autodesk, som er det firmaet som står bak de virkelig store programpakkene for å jobbe med 3D.

Wiki-storyline

Dette er en metode som er utviklet sammen med engelskseksjonen ved HVL i Bergen, og brukt ved utdanningen og ved enkelte grunnskoler.

Hypertekstfortelling

Elever jobber med å skrive en sammensatt “spillfortelling” som der fortellingen forgreiner seg og de like linjene veves sammen.

En litt annerledes skriveoppgave i grenselandet opp mot lignende strukturer som en finner i dataspill.

Dette kan utvikles på forskjellige måter, avhengig av hvilket verktøy em bruker.

Hypertext narrative - Presentation Erasmus +

Roboter med tale

Det er minst to "innganger" til å jobbe med roboter. Den ene er knyttet til å bygge dem selv – i så tilfelle kan vi fint jobbe med BBC Micro:bit, med litt tilbehør. Alternativt kan vi jobbe med roboter som er ferdige – da blir fokus mer på selve kodingen. I eksemplene bruker vil en robot fra Aisoy, siden denne er relativt rimelig, har støtte for tale og kan programmeres med Scratch. Her bygger vi på erfaringer fra prosjektet "Robotassistert undervsining" ved HVL.

Lage illustrerte fortellinger /skrift og bilde)

Et opplegg jeg synes er spennende og som går fint sammen med f eks hypertekstfortelling. Vi jobber her relativt kjappe, digitale teknikker for visualisering, og bruker dette som utgangspunkt for å skrive.

Remiksing av eventyr - Nettverkskonferansen 2019

Sfæriske(360) medier

Vi har gjort mange prosjekter med dette.

HVL har satt opp en tjeneste som Dekomp-skolene kan bruke

Digital animasjon

Dette kan gå fint sammen med hypertekstfortelling og illustrerte fortellinger, men fungerer også som et selvstendig opplegg. Her kan en jobbe med kombinasjon av punktgrafikk og vektorgrafikk (sistnevnte ved hjelp av Google Presentasjoner)

Vektortegning

Kan benytte samme verktøy for selve tegningen som digital animasjon

Vektorisert grafikk kan være en fin inngang til Streetart og lage stenciler

Eksempler - bruk av sfæriske medier

Bruke AR i kombinasjon med bøker

En spennende måte å knytte egne medieelementer til fysiske bøker, plakater, QR-koder mm

01/20 Bokillustrasjon i en utvidet virkelighet

Bygge og kode enkle roboter

01/19 Kinetisk skulptur – Prosjekter med Micro:bit

Servo:bot

Kode roboter med tale

Samt noe av det vi har gjort knyttet til å utforske tekst-til-tale med programmerbare roboter

Roboter


Bokillustrasjon i en utvidet virkelighet – Nettverkskonferansen 2020