Digital diktopplesing

En liten (bokstavelig talt i denne sammenhengen) hilsen til Raymond Queneau og Cent mille milliards de poèmes og sjangeren Oulipo her i form av 14641sonetter. Oulipo står for «Ouvroir de littérature potentielle», på norsk blir det noe i retning av «Verksted for potensiell litteratur».

Mine dikteriske evner er ikke all verden, så i dette eksemplet får vi nøye oss med sonetter på fire linjer. Hver linje velges fra et korresponderende forråd på elleve tekstlinjer. Det skulle gi 114 (=14641 potensielle dikt), så her er det med andre ord en god stund med robotunderholdning.

Koden leser ut tekstlinjer fra fire lister.

Diktene får en form som dette:

I still remember her when she played in disguise

always picking old flowers laying on the belly

The young sailor was waiting for the breeze

down the hills falls a steady silent blow

I eksemplet, som gjennomgås nedenfor, er hver diktlinje skrevet ut på forhånd. Slik sett er det bare kombinasjonen av linjene som blir gjort av roboten. Dette er på samme måte som i Queneaus opprinnelige versjon. En slik oppgave differensierer ganske godt, siden noen elever kan jobbe kun med å skrive, mens andre kan jobbe med egen kode.

Det er selvsagt mulig å benytte Scratch, i kombinasjons emd roboten, for å konstruere setningene på en mer kompleks måte. Dette vil i tilfelle være for elever som trenger en skikkelig utfordring.

Det er mange spennende måter å jobbe med dette på. En interessant tilleggsoppgave kan for eksempel være å analysere de diktene som roboten leser opp.

Selv opplever jeg at det gir en helt annen innlevelse når teksten blir lest opp, sammenlignet med å lese diktene som skrift. Roboten klarer selvsagt ikke å lese med noen form for innlevelse, men dette er også litt spennende fordi ordene da med ett blir stående helt på egne ben. Meningen er da heller slett ikke å erstatte vanlig høytlesing, men snarere gi en annen inngang til denne delen av språket. Den dels manuelle, dels maskinelle måten å lage diktene på gir også utgangspunkt for diskusjon og refleksjon omkring teksters egenskaper.

I eksempelkoden er det ingen spesielt avanserte funksjoner. Koden velger bare tilfeldige linjer fra fire ulike lister, en liste for hver linje i diktene. Men kun med dette som utgangspunkt kan en gjøre helt nye vrier på det å skrive dikt. Jobber en litt med diktenes form kan en lett se for seg at alle elevene i en klasse skriver sine dikt, f eks på fem linjer. I en klasse på 28 elever har vi da i utgangspunktet mer enn 17 millioner dikt. Antallet er i og for seg ikke poenget, men å leke med listene gir en konkret inngang til potenser. Slå f eks sammen to og to dikt, slik at det blir 14 dikt med 10 linjer, og vi øker dermed til mer enn 289 milliarder potensielle dikt.

Snu så litt på det og lag en regel sammen med elevene for hvor antall ord i setningene, f eks hvor subjektet, egennavn, navn på steder kan plasseres, og lag en kodesnutt som bytter rundt på disse ordene. Det er både en liten kodeutfordring, samtidig som det er utfordrende språklig. Det regelverket dere kommer frem til er et middel til å sette i gang nye ideer, helt i tråd med ideene bak Oulipo.

Originale Cent Mille Milliards de Poèmes tar utgangspunkt i ti sonetter, hver med fjorten linjer. I boken som ble publisert i 1961 er hver tekstlinje trykket på en papirstimmel. Hver strimmel i hver sonette kan dermed inngå i en hvilken som helst kombinasjon med linjer fra de ni andre sonettene. Det resulterer i 1014 (= 100.000.000.000.000) ulike dikt. Hundre tusen milliarder dikt, intet mindre. Leser du døgnet rundt vil du bruke 140.000.000 år på å lese alle.

Etter sigende skal Queneau ha latt seg inspirere av bildebøker for barn, da bøker av den typen hvor leseren han bla frem ulike deler av et bilde, som en kombinasjon av delbilder.

Sjekk gjerne en nettversjon av Queneau opprinnelige verk.

Laste ned eksempelkoden

Når du klikker på linken for å laste ned skriptet kommer du til en fil på Google Drive. Siden dette er et skript for ScratchX kommer det ingen forhåndsvisning. Du får en feilmelding, men det er bare å trykke "Download".

Last ned filen. Deretter kobler du deg til roboten, åper ScratchX og laster opp skriptet vis "File"-menyen.

For at du skal kunne programmere roboten i Scratch må du koble datamaskinen din og roboten. Du finner mer informasjon om denne rutinen her.

Se brukermanualen hvis du lurer på noe mer, eller still spørsmål (joh@hvl.no) dersom du står fast.