Respons med QR-koder

QR-koder er noe dere kan lage selv og Aisoy-roboten leser disse og kan dermed komme med en respons. Det er en fordel å holde selve koden så kort som mulig, f eks ett ord eller et tall. QR-koder kan brukes til mye forskjellig, ikke minst fordi alle smarttelefoner er i stand til å lese slike koder.

Her skal vi imidlertid se på hvordan vi kan få Aisoy-roboten til å lese en QR-kode og gi en respos som vi har kodet.

Det kan være litt vanskelig å skanne kodene siden vi jo ikke ser det roboten ser. Løsningen er å gi en visuell tilbakemelding fra roboten til brukeren, straks koden er registrert, f eks i form av en kort tekst i robotens munn, deretter en videre respons.

ScratchX-koden i eksemplet leter etter en QR-kode med verdien "1" og skriver deretter "Number 1" i robotens munn. Her er Scratch-funksjonen "Join" benyttet, men vi kunne skrevet inn teksten direkte. "Join" gir imidlertid en fleksibilitet som vi senere kan utnytte i kombinasjon med variabler.

QR-koden som er brukt i videoen er skrevet ut i ca 8X 8 cm og jeg holder den 10-15 cm fra roboten. Kameraet sitter i robotens venstre øye.

Dette kan brukes for å la roboten stille spørsmål og elevene svarer ved å holde opp gjenstander med QR-koder, eller kodene kan være plassert ved gjenstander som roboten forteller noe om, eller det kan brukes for å identifisere sider i en bok der roboten så leser tekst eller kommer med annen informasjon.

Selve kodingen kan dermed gjørs svært enkel, og det blir det faglige innholdet og hvordan vi behandler dette språklig , som blir hovedfokus for aktiviteten.

Vi kan også gi en auditiv respons (via robotens funksjon for tekst til tale) dersom det ikke er den riktige QR-koden som holdes frem foran roboten.


QR-kodene er lesbare for en maskin, men det skal mye til for at et menenske skal kunne lese koden. Det kan vi dermed utnytte for å skape en form for tilfeldighet. En terning (som du kan lages ved å skrive ut denne filen, eller bildet nedenfor) kan på den måten brukes som en inngang til en sekvens

Koble roboten til datamaskinen

For at du skal kunne programmere roboten i Scratch må du koble datamaskinen din og roboten. Du finner mer informasjon om denne rutinen her.

Se brukermanualen hvis du lurer på noe mer, eller still spørsmål (joh@hvl.no) dersom du står fast.