Koding av spørsmål og svar

Her skal vi se på hvordan Aisoy-roboten kan programmeres i Scratch for å gjennomføre følgende sekvens:

 1. Start sekvens

 2. Still spørsmål

  • Spørsmål initieres ved å ta på robotens hode:

  • Spørsmålene stilles muntlig, dvs ved hjelp av robotens talesyntese

 3. Vis svaralternativ

  • Vises som tekst i robotens munn

 4. Avgi svar

  • Svar gis ved å berører roboten på venstre eller høyre side

 5. Sjekk svar

 6. Gi respons –både ved riktig og galt svar

  • Husk at det også ligger et betydelig potensiale for læring i denne responsen

 7. Tell poeng for riktige svar

 8. Tilbake til punkt 1 – nytt spørsmål

Eksempelskript med koden du ser ovenfor. Last dette ned til egen maskin. Start opp roboten og ScratchX (slik dette er beskrevet i manualen) og last opp skriptet via "Fil"-menyen.

Legg merke til at denne løsningen er skrevet for å holde koden enkel. Det betyr at eksemplet ikke er en optimal løsning, og slett ikke for mer komplekse dialoger.

Denne koden kan fungere for et begrenset antall spørsmål og svar, men vil ikke være en god løsning dersom det skal være mange spørsmål, elelr om du vil at roboten skal stille spørsmål i tilfeldig rekkefølge.

Da vil en heller benytte lister eller tabeller. Vi kommer tilbake til dette i øvingen som lar roboten stille spørsmål ved hjelp av lister. Du kan imidlertid se litt om lister på slutten av videoen og lese om lister på hjelpesidene til Scratch.

Koden i eksempelet har noen mangler. F eks vil roboten kunne besvare et spørsmål før det er stilt. Dette problemet kan vi lett unngå ved å innføre en variabel som sjekker om hodet er berørt eller ikke. Vi setter denne til "1" når hodet blir berørt og et spørsmål stilles.

Deretter sjekker vi denne variabelen og lar kun roboten svare dersom variabelen er "1". Når et svar er gitt settes variabelen til "0". Dermed kan ikke et nytt svar gis før roboten er berørt på hodet og et nytt spørsmål stilt:

Laste ned eksempelkoden

Når du klikker på linken for å laste ned skriptet kommer du til en fil på Google Drive. Siden dette er et skript for ScratchX kommer det ingen forhåndsvisning. Du får en feilmelding, men det er bare å trykke "Download".

Last ned filen. Deretter kobler du deg til roboten, åper ScratchX og laster opp skriptet vis "File"-menyen.

For at du skal kunne programmere roboten i Scratch må du koble datamaskinen din og roboten. Du finner mer informasjon om denne rutinen her.

Se brukermanualen hvis du lurer på noe mer, eller still spørsmål (joh@hvl.no) dersom du står fast.