Sfæriske medier

Svært kort fortalt er sfæriske medier (ofte, litt missvisende kalt 360-medier) audiovisuelle representasjoner, vist på innsiden av en sfære (et kuleskall). I digitale medier ser vi på denne sfæren ved hjelp av ulike skjermløsninger (datamaskin, nettbrett mobil, VR-briller, etc).

Videoen til høyre gir en introduksjon til sfæreiske medier, og er en gjennomgang av presentasjonen nedenfor. Sett gjerne i gang videoen og klikk på linkene som er aktive i presentasjonen nedenfor. Du bør se på eksemplene, for at du selv skal kunne navigere rundt i bildene.

Hva er sfæriske medier

Videoen som vises tidlig i gjennomgangen ble ikke helt bra i skjermopptaket. Se den i presentasjonen nedenfor, eller direkte på YouTube, og du får et bedre inntrykk. Det aktuelle opptaket er gjort med et kamera til en drøy tusenlapp.

Vi legger vekt på å benytte enkle kamera, til en kostnad som er realistisk i skolen. Disse kan kjøpes fra tusen kroner og oppover.

Du kommer nemlig langt med et rimelig kamera og stillbilder. Det kan være en fordel å jobbe med stillbilder i starten, fordi det gir mer kontroll i opptakssitasjonen og du kan utforske de muligheten som denne medieformen gir. Google foto og Flickr har støtte for visning av sfæriske bilder.

I tilfelle du etter hvert vil jobbe med video har YouTube full støtte for dette. Det samme har Vimeo og for den saks skyld Facebook. Skal vi anbefale noe blir det å begynne med YouTube.

Vi skal hele tiden ha fokus på hvordan du som lærer kan jobbe med dette, sammen med dine elver. Hensikten er at dere selv skal kunne produsere ulike former for sfærisk innhold og benytte dette i egen undervisning.

Noen eksempler

Presentasjonen til høyre inneholder korte beskrivelser av seks ulike prosjekter, gjort med studenter i grunnskole- og barmnehagelærerutdanningen. De er varierende med hensyn til innhold og kompleksitet, men prosjektene kan tjenes om et idegrunnlag for andre prosjekter, på forskjellige klassetrinn.

De tekniske løsningene for fotografering og publisering er ganske enkle, og vi har jobbet med dette med elever helt ned til de første klassetrinnene i grunnskolen.

Prosjektene som presenteres er:

  1. Skalamodell av leilighet

  2. Kartmodell manipulert inn i bilde vra terreng

  3. Sfærisk vandring ved og i Borgund stavkirke

  4. Vise og forklare bygningsdelene i et grindhus

  5. Gjenskape historiske hendelser - Fjell festning

  6. Plasser en modell et fjerntliggende sted i verden

  7. Lage en labyring med mange rom

Eksempler - bruk av sfæriske medier

Denne sfæriske videoen er tatt opp under et besøk ved den nordiske ambassaden i Berlin. Videoen lar oss her ta del i opplevelesen og en utforskning av verket Lines.

Hva er det godt for?

Sfæriske medier tillater brukeren selv å bestemme hvilket utsnitt vedkommende vil fokusere på. Dette kan i noen sammenhenger gi en bedre opplevelse og en følelse av å være mer til stede, sammenlignet med hva en kan oppnå med tradisjonelle representasjonsformer (stillbilde og video).

Det dreier seg om en fotografisk teknikk, dvs vi gjør optak med et kamera, og er slik sett ikke VR (Virtual Reality). Betrakteren av et afærsik bilde eller - video kan snu og vende på bildet, i alle retninger, men i den grad kameraet forflytter seg er ikke dette noe brukeren kan styre. Vi kan imidlertid publisere flere sfærer, som linkes sammen, og på den måten tillate en form for forflytning.

Fordelen er at teknologien er så enkel i bruk. Det er en form for (video)fotografering, som i liten grad krever avansert utstyr eller speiselkunnskaper. Samtidig er dette en løsning som er unik for digitale medier – sfærsike nmedier kan rett og slett ikke oppleves, annet enn gjennom skjermer.

Denne sfæriske videoen er tatt opp under et besøk ved den nordiske ambassaden i Berlin. Videoen lar oss her ta del i opplevelesen og en utforskning av verket Lines.

Kameraløsninger

Det finnes litt å velge i, selv om dette er spesielle kameraer og utvalget er klart mindre enn for andre typer kamera. Merk at bruken blir mer fleksibel med en god app, slik at du kan bruke mobil eller nettbrett. Her bør du passe på at du har tilgang til en enhet som kan kjøre den aktuelle appen.

Alle kameraene kan styres direkte, via knapper og menyer. Fordelen med appstyring er at en da kan plassere seg litt unna kameraet når bildet tas. Her er det imidlertid flere praktiske trisk som vi skal se nærmere på.

Publisering og visning

Du kan se bilder og video på mobiltelefonen din, eller på en datamaskin etc. Den mest omsluttende opplevelsen er imidlertid via "VR-briller". Her finnes det rimelige løsninger, f eks Google Cardboard, som kan brukes sammen med mobiltelefonen din. En dedikert enhet, som f eks Oculus Go, er ingen forutsetning for å komme i gang.

Vandringer

Sfæriske bilder og video kan være spennende i seg selv, men potensialet blir enda større når vi knytter dette til opplevelse og formidling av faglig innhold. Flere sfærer kan linkes til hverandre og brukes som en tur, som elevene kan lage og/eller utforske.

Manipulasjon av sfæriske bilder

Det er fullt mulig å jobbe med den sfærsike medieformen, uten å ha et dedikert kamera. Vi anbefaler sterkt å kjøpe et kamera, siden disse kan skaffes til en lav kostnad, men elever kan jobbe med bilder på mange måter, uten kamera. Det betyr at du fint kan klare deg med ett kamera, men likevel gjøre spennende prosjekter der hele klassen kan jobbe med ulike sider ved formidlingen.

Redigere sfærisk video

På samme måte som stillbildene er videobildet en forvrengt versjon, som først vises skikkelig når bildet "projiseres" på insiden av en virtuell sfære. Det betyr at vi kan klippe en sfærisk video, uten behov for spesiell programvare. Videofilene blir imidlertid store (4K), så det krever litt av maskinen du bruker.

Mer om redigering av sfærisk video

Se bildet som sfærisk visning (link til Flickr)