Publisere sfærisk video

Sist oppdatert 29. januar 2020 - Jon Hoem

Både YouTube og Vimeo håndterer sfæriske videoer. YouTube har også en viss støtte for tredimensjonal lyd, men det er en litt annen historie.

På samme måte som med sfærsike bilder må vi imildertid passe på at videoene har med seg metadata som forteller videotjenesten at videoen skal vises som en sfære. Kommer filene rett fra kamera, appene som hører til kamera, eller fra tilhørende programnvare, så er det gjerne OK i utgangspunktet.

Vi kan imidlertid redigere videofilene i andre programmer, og da kan det hende at metadatene ikke blit med. I så tilfelle kan vi skrive inn korrekte metadata, f eks ved hjelp av gartisprogrammet Spatial Media Metadata Injector. Detet programmet ble lansert av Google samtidig med at de åpnet for sfærisk video på YouTube i 2016.


Erstatter det droner?

Vieoen til høyre gir et inntrykk av at kamera "flyr" litt på siden av den som holder det. Kameraet er imidlertid ikke lenger unna enn en drøy meter. Med en litt lengre stand kan vi få en effekt som minner mye om en drone. NRK Beta har skrevet en sak om dette, med noen konkrete eksempler.

Som det blir påpekt har droner noen betydelige begrensinger. Ikke minst er det kommet ganske strenge regler for hvor de kan flys, og hvor nær mennesker det både er lurt og tillatt å fly.

Med et sfærisk kamera og en stang på noen få meter kan vi få lignende effekter. I to av videoene til høyre (øverst og nederst) er kameraet plassert på en stang som ikke er stort mer enn én meter.

Videoen nedenfor er et ganske banalt eksempel, tatt på en temmelig sur dag med en del vind. Derfor er det en del støy på lydsiden.

En kan imidlertid se for seg litt bedre forhold og at elever kan bruke dette til å fortelle om det miljøet de beveger seg i.

Eventuelt kan vi forklare et miljø ved å ta betrakteren med, ved å la vedkommende styre visningen mens en handling utspilles:

Bullet time

Med filmen Matrix, for mer enn tyve år siden, kom begrepet "bullet time" til filmen. Med kamera som Insta One X kan vi ganke enkelt lage denne typen merkelige opptak. I motsetning til de to videoene ovenfor kan ikke brukeren styre perspektivet i denne videoen (nedenfor). Her er det laget en tradisjonell video, men med utgangspunkt i et sfærisk opptak: