Sfæriske vandringer

Med sfæriske vandringer mener vi flere sfærsike bilder og/eller videoer som er knyttet sammen med klikkbare linker i bildet. På denne måten kan vi bevege oss, virtuelt, rundt i et miljø, ved å klikke oss fra bilde til bilde.

Vi har her listet opp frewm forskjellige tejenester som lar deg lage sfæriske vendringer med stillbilder. Mange av disse lar deg supplere de sfærsike bildene med ordinære bilder, videoer, skriftlig tekst, muligheter for quiz, etc.

Alle tjenestene som er nevnt nedenfor er gratis, men de tre første finnes også som betalingsversjoner. Det ligger imidlertid alltid i kortene at gratis kommer med noen ulemper. Tjenestene kan ha begrensninger og/elelr e kan være noe ustabile.

Kuula

Kuula er en tjeneste som fungerer ved at du laster opp de sfæriske bildene disse til tjenesten og sette dem sammen til en virtuell tur med klikkbare punkter.

En betydelig ulempe er imidlertid at gratisversjonen ikke tillater at linker mellom panoramaene, ekstra bilder og lyder vises i den publiserte versjonen. Kuula fungerer dermed dersom det er ok at elevene kun viser turene til hverandre når de er pålogget tjenesten. Samtidig gjør dette gratisversjonen mindre brukbar for lærere som ønsker å tilgjengeliggjøre sfæriske vandringer for sine elever.

Et eksempel på en vandring laget med gratisversjonen av Kuula

H5P

H5P er et verktøy som er utviklet med base i Norge og i nært samarbeid med blant annet NDLA. Plattformen håndterer mange ulike innholdstyper og gir en viss støtte for å publisere direkte via tjenesten. H5P er imidlertid først og fremst ent rammeverk og en plattform som kan lastes ned og brukes sammen med andre publiseringssystemer.

H5P lar deg lage virtuelle turer (veiledning på engelsk, men såpass rett frem at det neppe byr på særlige problemer). Legg imidlertid merke til at H5P.org ikke skal brukes til innhold som er i hyppig bruk. Dette nettstedet kan ha noe nedetid.

Bruke H5P

HVL har satt opp en egen nettjeneste som skoler vi samarbeider med kan benytte. Du finner en veiledning om bruk her.

RoundMe

RoundMe er en tjeneste for å publisere sfæriske bilder og knytte disse sammen til en virtuell tur, der du kan klikke på punkter i bildene og få opp ekstra informasjon og navigere mellom de sammenkoblede sfærene.

En fin egenskap med RoundMe er muligheten til å legge inn lyder. F eks kan vi legge til en bakgrunnslyd og et kommentarerstrekk til hver enkelt sfære.

NB! Høsten 2019 har RoundMe harr mye trøbbel. Vi er derfor litt tilbakeholdne med å anbefale denne tjenesten til undervisningsbruk.

For å kunne benytet RoundMe må du lage deg en konto. Dette er gratis, mendu får flere muligheter i betalingsversjonen. Den største begrensningen er at du kun kan laste opp 15 sfæriske bilder per uke. Disse er også begrenset i størrelse – makismalt 10000 X 5000 piksler. De fleste kameraene ender opp med bildefiler som har større antall piksler. Dermed må du redusere bildestørrelsen, før du laster bildene opp til RoundMe.

Les mer om hvordan du kan redigere bildene ved hjelp av Pixlr.com. Du kan selvsagt bruke mange andre bildebhenadlingprogrammer for å gjøre dette. Husk bare å lagre bildene i bildefilformatet JPG.

NB: Dersom du redigerer bildene kan det hende at du må legge inn nye "metadata". Dette kan gjøres med programmet Exif-Fixer. Akkurat RoundMe er en dedikert tjeneste for sfæriske bilder, dvs alle bildene du laster opp behandles som sfæriske. Andre tjenester, som Flickr og Google Photos, håndterer ulike bildefiler, så her må meta datavære korrekt.

Et eksempel på hvordan en kan lage en tur i et fysisk miljø, for på den måten å vise egenskaper ved det konkrete stedet, samtidig som dette blir en introduksjon til et større tema - her Spanskehjelpen, på 1930-tallet.

Nedenfor et annet eksempel, der vi har brukt flere redigerte versjoner av det samme bildet for å forklare de ulike bygningsdelene i et grindhus:

I RoundMe laster du opp de sfæriske panoramabildene og kan deretter skrive inn en tittel og en beskrivelse. Tittel må med. I tillegg kan det være lurt å plassere turen på kartet: klikk deg inn til du ser en presis oversikt over området og plasser det blå punktet.

Etter dette vil turen, med de tilhørende sfæriske panoramaene, være tilgjengelig .

Marzipano

www.marzipano.net/tool/ er en tjeneste utviklet av Google for å sette sammen sfæriske bilder til en slags tur, der du kan gå fra det ene bildet til det neste ved å klikke på "hotspots". Tjensten har et enkelt og ganske selvforklarende grensesnitt.

Først laster du opp bildene du vil bruke. Du kan også legge til flere bilder etter hvert.

Du kan døpe om navnene på bildene, slik at de blir enklere å kjenne igjen.

For å linke et punkt i et bilde til et annet klikekr du på knappen "Link hotspot" og velger hvilket bilde det skal linkes til.

Du kan også bestemme hvilket utsnitt som skal vises når et bilde åpnes, ved å klikke på "Set initial view".

På denne måten kan du lage en vandring frem og tilbake mellom flere bilder.

Når du er fornøyd kan du laste ned det hele til din egen datamaskin, ved å trukke på "Export" oppe til høyre. Alle filene med nødvendige skript lastes da ned som en zip-fil. Denne må du pakke ut på maskinen din og deretter laste filene opp på en webserver,

Google Expeditions

Via https://poly.google.com/creator/tours/ kan du lage egne turer for Google Expeditions. Her kan en legge inn lyder, og bilder, men ikke knytte sfærene sammen med klikkbare punkter. Dette er for at du skal kunne kan ta kontroll over turen, via Google Expeditions appen.