H5P

Sist oppdatert: 14. mars2021 - Jon Hoem

Tjenesten vandre.hvlkompetanse.no benytter H5P som et tillegg til bloggplattformen Wordpress. Dette er ganske selvforklarende, men vi gir selvsagt samarbeidende skoler en introduksjon. Tjenesten er satt opp av Medialab ved HVL, men for kontakt knyttet til Dekomp og andre samarbeid med lærerutdanningen: kontakt jon.hoem@hvl.no

Les mer om hvordan du tar sfæriske bilder og video.

Få en bruker

For å få en brukerkonto må din skole legges inn med en egen blogg. Denne får adressen vandre.hvlkompetanse.no/[skolensnavn]. På denne bloggen kan det postes ulike typer innhold. H5P er en egen komponent for å kunne legge inn ulike typer interaktivt innhold i bloggen. Her ser vi på hvordan vi kan bruke H5P for å lage sfæriske vandringer.

Brukere opprettes i utgangspunktet kun for lærere og elever ved skoler som samarbeider med HVL innenfor Dekomp-ordningen.

Legge inn vandringer

Straks du har fått en bruker kan du gå til nettsiden vandre.hvlkompetanse.no/wp-admin/index.php. Du kommer da til en side som inneholder alle postene i den bloggen som brukeren din har tilgang til.

Nede til venstre vil du finne et menyvalg "H5P-innhold" med en oversikt over alle de modulene du har tilgang til. Gangen i dette er at innholdet opprettes inne i H5P og så kan du knytte dette til en bloggpost når du er klar for å legge ut innholdet ditt – mer om dette nedenfor.

Introduksjon

Denne videoen går gjennom noen av de mest sentrale funksjonene. Vi ser på det samme nedenfor, så du kan veksle mellom de ulike forklaringene etter behov.

Selve publiseringen er relativt "rett frem". Den didaktiske utfordringen ligger først og fremst i å lage gode oppgaver rundt dette. Her kan du finne noen eksempler på mulige prosjekter – på ingen måte en fullstendig liste, men til inspirasjon.

Om du ikke har noe innhold ennå må du først klikke på "Legg til". Deretter kan du velge mellom en rekke forskjellige innholdstyper – her er det virtuelle turer vi er interessert i.

Har du allerede opprettet en eller flere moduler vil du få opp en liste hvor du kan klikke "Rediger".

Nye scener

Straks du er inne i en eksisterende eller nyopprettet virtuell tur kan du laste opp sfæriske (360) bilder ved å trykke på "New scene" (se nedenfor til venstre). Det er lurt å gi hver scene et navn som er noenlunde selvforklarende, siden det gjør det mye enklere å lage navigasjon mellom de forskjellige sfærene.

MERK: per i dag (vår 2021) er det en feil i H5P som gjør at systemet ikke godtar filer med store bokstaver i filforlengelsene. F eks må .JPG døpes om til .jpg. En liten, men viktig snublestein.

Global lyd

Under "Behavioural settings" kan du legge til en global lyd. I H5P spilles globale lyder av på tvers av flere scener, og danner på den måten et sammenhengende lydbilde. I tillegg kan du legge inn ett eller flere klikkpunkter med lyder i hver enkelt scene. Når brukeren aktiverer en lyd i en scene setter dette den globale lyden på pause. På den måten kan en skape en fin veksling i lydbildet, ikke minst dersom en skal forklare et fenomen: generelt (som global lyd) og spesielt (knyttet til konkrete eksempler i scener).

Navigasjon og innhold

Over hver enkelt scene vil du finne en rad med knapper med funksjoner som kan legges inn i de sfæriske scenene:

  • Navigasjon mellom scener

  • Tekstbokser

  • Bilder

  • Lyder

  • Videoer

  • Påstander (Summary)

  • Spørsmål og svar (Single choice set)

De grunnleggende funksjonene ser du i videoen ovenfor.

"Påstander" og "Spørsmål og svar" er en enkel måte å la elever jobbe med et (tverr)faglig tema.

Vekslingen mellom globale lyder og lyder knyttet til bestemte deler av scener er også en svært effektiv måte å jobbe på, og en kan finne motiverende måter å veksle mellom læringsmål knyttet til skriftlige og muntlige ferdigheter, der det hele blir satt sammen i en ganske annen form enn hva en kan oppnå i et presentasjonsprogram. Lyder må imidlertid tas opp med et eget program – her finnes det mange alternativer. En app på mobiltelefon eller nettbrett vil også kunne gjøre jobben.

Publiser vandringen

Når du skal legge ut vandringen slik at andre kan se den trykker du den blå knappen med "Publiser" / "Oppdater". Da legges innholdet ut og du kommer til et vindu der du kan navigere gjennom vandringen, slik en bruker vil oppleve denne.

Her finner du også noen nyttige funksjoner:

  • "Reuse"

lar brukeren laste ned hele vandringen som en egen H5P-pakke. Dette kan du velge om skal være mulig.

  • "Embed"

her kan du finne en kode som klar deg legge inn vandringen på andre nettsider (slik som her, til høyre).

  • "Shortcode"

dette er kanskje det enkleste. Når du har en bruker på vandre.hvlkompetase.no kan du legge inn denne koden i en bloggpost og publisere denne. Da blir vandringen synlig, og du kan supplere med annet innhold i bloggposten.

Slik som dette: vandre.hvlkompetanse.no/blog/2020/05/08/k2/

Skissen illustrerer strukturen i "labyrinten" til venstre. Vandringen begynenr i rom [1].

Lage egne turer på H5P.org

Den enkelte skole kan selv finne ut av hvordan de ønsker å løse dette. Det er mulig å lage seg en prøvekonto på nettstedet H5P.org og sette sammen innholdet sitt her. Dette er et eksempel.

Det er ikke meningenå bruke H5Ps eget nettsted til å lagre mye innhold permanent, men det er en mulighet for de som ikke har en gene konto på vandre.hvlkompetanse.no. Innholdet kan da lages ferdig og lastes ned via "Reuse"-linken, nederst i alt H5P-innhold. Filen du laster ned kan legges inn i tilknytning til skolens blogg på vandre.hvlkompetanse.no.