Animasjon og AR

Her bruker vi et stilisert bilde av en skog (til høyre), tegnet ved hjelp av Google tegninger, som AR-trigger for en animasjon (til venstre).

Når brukeren skanner bildet kommer "nattversjonen" opp på skjermen og animasjonen vises.

Tanken er er å jobbe med enkle teknikker, som kan anvendes også med yngre elever.

En kan selvsagt også benytte andre animasjonsteknikker, og spille inn video og/eller lyd.

Skogen er tegnet som enkle vektorelementer. Disse kan kjapt kopieres, og vi kan endre form og farge. I Google tegninger kan elevene samarbeide om denne tegeoppgaven.

En kort gjennomgang. Vi bruker her Lunapic.com for å lage en "nattversjon" av bildet. Deretter lgger vi dette bak vektortegningen av skogen. Dette bildet dupliseres og en del av det brukes for å skjule skyggen som kommer frem.

Animasjon og AR

Videoen viser de sentrale stegene i prosessen med å lage en animasjon i Google Presentasjoner (Google Slides). Selve presentasjonen, med alle delbildene, finner dere nedenfor.

Nedenfor de 30 delbildene som utgjør animasjonen. Du kan åpne denne direkte i Google Presentasjoner og lage din egen kopi, og studere hvordan de ulike elementene er lagt inn:

Animasjonseksempel - Skog med skygge

For å vise animasjonen kan vi benytte HP Reveal. Dette er en gratis app, som tidligere gikk under navnet Aurasma. Appen er ganske enkel å bruke, så videoen til venstre (på engelsk) får duge som introduksjon

I dette prosjektet kan vi se for oss at vi skriver ut bildet av skogen, henger dette opp og bruker det som AR-trigger for animasjonen.

I dette tilfellet er animasjonen kun et lite fortellende element. En kan selvsagt lett se for seg andre bruksområde, f eks visualisering av ulike former for stastiske data, direkte knytte til objekter der disse dataene er relavnt.

Elever som lager informasjonsplakater der forskjellige deler utvides ved hjelp av AR er kanskje den enkleste måten å anvende dette. Dermed kan en skape ulike informasjonslag, som reelt utvider opplevelsen av en tradisjonell informasjonsplakat ved hjelp av animasjoner, video og lyd.