Publisere AR med HP-Reveal

Oppdatert. MERK at denne appen ikke lenger tilbys,. Siden ligger her nå kun for referanseformål.

Ønsker du å jobbe med lignende teknikker i skolen anbefaler vi i skrivende stund( 2022) å benytte QR-koder som visuelle triggere.

HP-Reveal er en app for iOS og Android som lar oss definere bilder som skal trigge AR, samt laste opp ulike typer innhold.

Vieoen viser mye av det samme som gjennomgås nedenfor, men selvsagt i en annen form. Legg merke til at videoen omtaler appen som "Aurasma". Dette var tidligere navnet på denne appen, før den ble kjøpt av Hewlett Packard (HP).

Figur 1

1

 • Første skritt, etter at du har åpnet appen og klikket på "+"-tegnet, oppe til høyre, er å ta et bilde av det som skal være det visuelle merket

 • Indikatoren over den hvite søkerammen viser om bildet fungerer greit. Her ser vi den hvite prikken i det grønne feltet, og kan dermed ta et bilde. Det gjør vi ved å klikke på den blå sirkelen.

 • Neste skritt er å laste opp den mediefilen som skal vises på skjermen, når appen detekterer det bildet vi tok i pkt 1.

2

 • Her har jeg lastet opp et bilde, som jeg kan plassere i forhold til det visuelle merket. dette gjør jeg ved å trekke bildet runt på skjermen. Jeg kan også forstørre og forminske dette bildet.

 • Legg merke til at jeg her har forsøkt å laste opp et sfærisk-/360-bilde. Det fungerer ikke optimalt, fordi HP-reveal ser det som et vanlig bilde. Skal du vie et sfærisk bilde kan du laste dette opp i f eks Google Photo, og deretter legge en link til dette i HP-reveal.

Figur 2

Figur 3

3

 • På neste skjerm må du legge inn en tittel.

 • Du kan også velge om du vil at bildet skal være "Public" eller "Private". Du må legge dette som "Public", medmndre du kun skal bruke dette selv, eller gir telefonen og/eller passordet ditt til andre. Det siste er selvfølgelig ikke særlig lurt.

 • Når noe er "Public" kan i prinsippet alle brukere av HP-Reveal finne dette via søk (se nedenfor). Det er derfor en dårlig ide å legge ut bilder av personer, spesielt om disse er mindreårige. Generelt nettvett gjelder absolutt i ulike apper også.

4

 • Du kommer nå til en skjerm som viser det bildet som vil trigge AR-visningen. Her kan du dele en link til det du har publisert, men her kan du også nøye deg med å klikke "Done".

 • Med det er du ferdig og kan sjekke resultatet:

Figur 4

Figur 5

5

 • Her har vi klikket på den blå firkanten som kommer opp nederst i appen. Kameraet begynenr da å lete etter et merke. Du ser at den leter når seks hvite prikker zoomer inn og ut på skjermen.

 • Ingenting skjer så lenge kameraet ser bildet på kalenderen, men straks "Skrik" detekteres kommer det valgte bildet opp.

6

 • Straks et merke er detektert av kameraet gir telefonen et lite buzz og det bildet jeg hadde valgt kommer opp på skjermen.

 • Bildet blir liggende med en noenlunde fast plassering, så lenge merket er synlig for kameraet.

Figur 6

Figur 7

7

 • Vi kan også legge inn videoer og 3D-objekter på samme måte som i punkt 2. Her er videoen vridd litt i forhold til det bildet som trigger AR-visningen. Her er det forsiden på en bok som er brukt som trigger.

8

 • En animasjon som viser hvordan videoen tar seg ut når kameraet har detektert forsiden på boken.

Figur 8

Tilordne "auraer" til kanaler

Noen av dere fant ut at det ikke er helt enkelt å dele det dere har lagt ut. Så vidt jeg kan se er den beste måte å gjøre dette på å lage en egen kanal, gjøre denne offentlig tilgjengelig, og deretter legge de auraene dere vil dele til denne kanalen. Andre kan deretter søke opp kanalnavnet i appen.

Dere kan se prosessen i videoen. Når dere er inne på en kanal og trykker "Edit" kommer et opp noen grå knapper udner ikonene som representerer de visuelle merkene. Klikk på "Move ..." og du kan legge auraen til en annen kanal:

Klikk på kanalnavnet

Her har jeg først åpnet en "aura" og deretter klikket på kanalnavnet. Da ser jeg alle auraene i den aktuelle kanalen.


Rediger kanalen

Neste skritt er å trykke på "Edit" (oppe til høyre) og vi ser de grå knappene under ikonene. Klikker du på "X" kan du slette auraene.

Søk etter kanalen

Her er forsiden på appen hvor jeg har søkt etter kanalen.